Асоциацията на прокурорите в България е създадена през 1997 г. и е доброволно неполитическо сдружение на магистратите от системата на Прокуратурата на Република България, както и на лица, работили като такива.

Целите на Асоциацията са:

1. Да обедини магистратите от прокуратурата от цялата страна;

2. Да осигури необходимата информация и обмяна на научни становища по въпроси на прокурорската работа;

3. Да изучава и анализира прокурорската теория и издига нивото на прокурорската компетентност;

4. Да развива дух на отдаденост на прокурорската работа.

5. Да дава публичност на естеството и задачите на прокуратурата и прокурорите в хода на усъвършенстване на демокрацията и правната система в държавата;

6. Да издига и се грижи за социалния статус на прокурорите, техния живот и пази техните законни права и интереси;

7. Да разширява международните връзки на прокуратурата и прокурорите, да развива разбирателството и сътрудничеството между българските прокурори и прокурорите от всички страни и райони от света.

Дейноcтта на Асоциацията се осъществява в обществена полза.