В град Благоевград се проведе поредна среща от Инициативата „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“,  организирана от Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България

На 24.10.2022 год., в град Благоевград, област Благоевград, се проведе поредната среща в рамките на образователната инициатива „Правосъдие в бъдещето– прокурори и ученици говорят за право“, организирана от Асоциацията на прокурорите в България (АПБ)  и Камарата на следователите в България (КСБ), с подкрепата на Националната мрежа за децата.

Участие взеха ученици от 10-ти клас на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ град Благоевград, които се срещнаха с г-жа Елица Калпачка- зам.административен ръководител на Районна прокуратура град Благоевград и член на УС на АПБ.

Прокурор Калпачка запозна децата с дейността на Прокуратурата на Република България и с техните права съгласно Конституцията и законите на Република България.

Инициативата е насочена към развитието на правосъзнанието и правната култура на децата в непълнолетна възраст.

Кампанията на АПБ ще продължи със срещи с ученици в  различни градове в цялата страна.