На 19.10.2022г. се проведе поредната среща в рамките на образователната инициатива „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“, организирана от Асоциацията на прокурорите в България (АПБ)  и Камарата на следователите в България (КСБ).

Участие взеха ученици от Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“, град Велико Търново, които се срещнаха с Главният прокурор на Република България Иван Гешев, Мирослав Овчаров - член на УС на АПБ и прокурор в Окръжна прокуратура – В. Търново, и Людмил Маноилов - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Велико Търново.

Главният прокурор изнесе лекция за върховенството на закона,  Конституцията и принципа на разделение на властите. Разясни каква е ролята на следствието, прокуратурата и съда като части от съдебната система и какви са обществените очаквания от прокурорската институцията. „За да има силна държава, тя трябва да налага правила и те да се спазват, а младите хора трябва да познават  законите, правата и задълженията си, за да се реализират и да успеят.“ – така Главният прокурор на Република България Иван Гешев се обърна към учениците от Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ град Велико Търново по време на срещата им.

Прокурор Мирослав Овчаров направи кратко изложение относно структурата и функциите на ПРБ, мястото й в съдебната система на РБ и цялостното значение на правосъдието за общественото развитие. В презентацията бяха посочени както случаите, в които гражданите могат да се обръщат  към прокуратурата, така и тези, които представляват опасност за подрастващите лица.

Учениците активно участваха в дискусията, като задаваха въпроси на главния прокурор - за ролята на главен  прокурор при взаимодействието между  властите, за последствията от закриването на Специализирания съд и прокуратура, относно съдебните реформи, хакерските атаки и други актуални проблеми в обществото.

Ангел Гушев, директор на  ПМГ „Васил Друмев“ сърдечно благодари за инициативата и поднесе на Главния прокурор Гешев плакет „50 години ПМГ.“

На свой ред, от името на АПБ прокурор Мирослав Овчаров връчи на директора на  гимназията официален плакет на Асоциацията на прокурорите в България в знак на благодарност за съдействието при реализацията на срещата-разговор.

Кампанията на АПБ ще продължи със срещи с ученици в  различни градове в цялата страна.