На 18.10.2022 година се проведе втора среща от инициативата „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“, подета от Асоциация на Прокурорите в България  и Камарата на следователите в България в партньорско сътрудничество с Националната мрежа за децата.

С ученици в 7-ми клас от 75 ОУ „Тодор Каблешков“ в гр. София се срещнаха главният прокурор на Република България г-н Иван Гешев, заместник главният прокурор и директор на Националната следствена служба г-н Борислав Сарафов, заместник градския прокурор и член на УС на Асоциацията на прокурорите в България г-жа Десислава Петрова и г-жа Преслава Петкова – следовател в Национална следствена служба и заместник председател на Камарата на следователите в България.

Главният прокурор на Република България г-н Иван Гешев откри срещата. На достъпен за децата език той обясни значението на Конституцията и законите на страната и важността да се познават конституционно установените права и задълженията от всички български граждани. Той подчерта значението на образованието за всяко българско дете и изграждането на ценностно отношение към закона. Обясни каква е ролята на прокурора в наказателното производство.

Заместникът на главния прокурор и директор на Националната следствена служба г-н Борислав Сарафов продължи, като обърна внимание на последиците от неспазване на нормативните предписания.

Госпожа Десислава Петрова и г-жа Преслава Петкова допълниха изложението с конкретни примери, като илюстрираха и обясниха възможностите за реакция от страна на децата при необходимост да бъде потърсено съдействие от компетентните държавни органи.

Учениците слушаха внимателно и проявиха особен интерес към възможностите за бъдещо професионално развитие.

Господин Борислав Сарафов предложи на децата да посетят Национална следствена служба, за да видят как работят следователите. Поканата беше приета радушно от децата и ръководството на училището. Учениците проявиха желание да видят и истинска съдебна зала. В тази връзка предстои да бъде организирано посещение на учениците в Национална следствена служба и в Съдебната палата в гр. София.  

Срещата събуди интереса на децата към правото и към работата на прокурора и следователя и спомогна за повишаване правната грамотност и култура на учениците и информираността им за съдебната власт.