ПРИКЛЮЧИ ДЕВЕТОТО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА АПБ

Общото събрание на Асоциацията на прокурорите в България избра за Председател - Владимир Николов, досегашен член на Управителния съвет и прокурор от Районна прокуратура- Плевен.

За първи път Асоциацията на прокурорите в България се оглави от прокурор, работещ извън София. С единодушие Общото събрание подкрепи  кандидатурата на Владимир Николов.

Прочети още...

Асоциация на прокурорите в България сезира европейските институции и посланици за недопустим опит за намеса в независимостта на съдебната власт у нас

 

  Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) сезира Европейската комисия, Европейския парламент, Венецианската комисия, групата „Държави срещу корупцията“ (GRECO) и посланиците на страните членки на ЕС, САЩ и Великобритания у нас за недопустим опит за намеса в независимостта на съдебната власт по повод внесените в 45-то Народно събрание законопроекти, които имат пряко отношение към върховенството на закона в Република България. 

Асоциацията на прокурорите е една от най-големите съсловни магистратски организации в България, като нейната основна цел и задача е да защитава правата и интереси на магистратите и да способства за развитието на правовия ред в Република България. Съдебната власт и нейната независимост, като гарант на правовата държава, са сред фундаменталните достижения на съвременните демократични общества. Конституционно установено е, че при осъществяване на своите функции магистратите се подчиняват само на закона и изпълняват задълженията си по съвест и вътрешно убеждение.   

В изпълнение на нашите цели и в продължение на поетия ангажимент да Ви информираме за състоянието на върховенството на закона в Република България, бихме желали да поставим на вашето внимание

Прочети още...

Отворено писмо - становище на Асоциацията на Прокурорите в България

ДО

Г-ЖА ИВА МИТЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

45-ТОНАРОДНО СЪБРАНИЕ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛАГРИЯ

 

ДО

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИТЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ,

Асоциацията на прокурорите е една от най-големите съсловни магистратски организации в България, като нейната основна цел и задача е да защитава правата и интереси на магистратите и да способства за развитието на правовия ред в Република България. Съдебната власт и нейната независимост, като гарант на правовата държава, са сред фундаменталните достижения на съвременните демократични общества.

В изпълнение на нашите цели, изразяваме тревогата си за състоянието на върховенството на закона в Република България и реалната опасност за нарушаване на Конституцията на Република България и засягане устоите на правовата държава. Горното е свързано с внесените в 45-то Народно събрание законопроекти от народни представители, които имат пряко отношение към върховенството на закона в Република България, с оглед поетите от Република България международни ангажименти в областта на правосъдие и вътрешен ред.

Прочети още...

По инициатива на Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите в България Столичният общински съвет взе решение за поставяне на паметник на американския президент Удроу Уилсън в София

Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) и Камарата на следователите в България (КСБ) предприеха през ноември 2020 г. инициатива за поставяне на бюст-паметник на американския президент Томас Удроу Уилсън в София в знак на признателност на българския народ към неговите заслуги за запазване на националния ни суверенитет и териториалната цялост на страната ни.

Прочети още...

ЧЕСТИТ ДЕН НА КОНСТИТУЦИЯТА И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА ЮРИСТА!

Честит празник, скъпи колеги!

Нека носим с достойнство, сила и твърдост нелеките си професионални задължения, и да не забравяме, че те са съдбовно важни за хората и обществото като цяло. Вдъхнете в професионалните си изяви човечността, справедливостта и върховенството на закона, които са венец на адресираните към нас очаквания.

Прочети още...