Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България изразява своята пълна и безрезервна подкрепа за нашия колега прокурор Ангел Кънев от Специализираната прокуратура. Присъединяваме се изцяло към заявеното в декларацията на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Тази своевременнаи категорична реакцияемного важен окуражаващ сигнал за всеки работещ прокурор

В допълнение към декларацията на прокурорската колегия, ние от Асоциацията на прокурорите в България за пореден път заявяваме, че ще заставаме в защита и подкрепа на всеки колега, независимо дали членува в нашата организацията, когато е подложен на всякакви форми на заплахи, клевети, обиди и неправомерно въздействие, както спрямо него самия, така и за неговите близки. За нас отстояването на доброто име и неприкосновеността на всеки прокурор е съществен елемент от бавното и трудно изграждане на авторитета на прокуратурата, и наша постоянна задача.

Затова заставаме изцяло в подкрепа на колегата Ангел Кънев, особено сега, когато  изключително интензивната работа на Специализираната прокуратура, на която той е заместник административен ръководител, предизвиква неистова ответна реакция с всякакви средства от безскрупулни субекти, разполагащи с власт и неограничени материални възможности. 

Пожелаваме на колегата Кънев кураж, здраве и професионални успехи!