Прокурор:" Консерватизмът на съдебната система е нейната най-голяма гаранция за защита"

БТА.    Интервю на Елка Робева с Евгени Иванов – Председател на Асоциацията на прокурорите в България.

            Консерватизмът на съдебната система е нейната най-голяма гаранция за защита, заяви в интервю за БТА Евгени Иванов - председател на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите /АПБ/ в България. По думите му тя не трябва да се лашка по "модните" промени и временни течения. 

            Необходимо е съдебната система да стои стабилно на мястото си и обществото да се помъчи да я осигури, защото още от римско време важи принципът, че е "по-добре 100 виновни на свобода, отколкото един невинен в затвора", каза Иванов. 

            Той подчерта, че прокурорите настояват за законодателни промени, за добър НПК, не толкова формален, какъвто, според тях е настоящият. Сега прекалено трудно, мудно и формално се събират доказателствата, за да може след това инстанциите по пътя на наказателното дело да се произнесат адекватно и справедливо, смята Иванов. 

Прочети още...

Проведе се VIII то отчетно - изборно събрание на Асоциацията на прокурорите в България

 

На 13.04.2019 г.  в гр. София се проведе VIII - то отчетно – изборно събрание на Асоциацията на  прокурорите в България.

Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България представи пред членовете на Общото събрание доклад за дейността на АПБ за периода м. септември 2017 – м. април 2019 година по следните направления: съвместна дейност с държавни органи и международни и местни неправителствени организации; обучения и мероприятия и становища на УС на АПБ.

 След приет самоотвод на досегашните членове  на управителния съвет – Камен Михов и   Цветомир Йосиф  Общото събрание пристъпи  към избор на председател  на АПБ и нов управителен съвет.

Прочети още...

Акция, която се превръща в традиция

Ако скоро не сте напускали града, в който живеете, работите или и двете, ако за вас природата се заключва в няколкото фиданки и рехави тревни площи, строго пазени от заобикалящите ги сгради, поемете на запад, ама много на запад, чак до сръбската граница при Трън, където криволичещ път безгрижно се вие сред прясно разоран чернозем, въздухът е кристално чист, а меки върхове надничат иззад малки, весело разпръснати къщи. Природата е величествена, хората, доколкото са останали, са мили и приветливи, а усещането за хармония - пълно.

Прочети още...

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България обявява начало на номинациите за ежегодната награда „Прокурор на годината“

Съгласно решение на УС от 15.02.2019  г. наградата ще бъде връчена при провеждането на Отчетно – изборното събрание на Асоциацията на прокурорите в България, което ще се състои на  13.04.2019г.

Прочети още...

Становище на УС на АПБ относно метода за формиране на трудовото възнаграждение на магистратите

                                                                     ДО:

                                                              ПЛЕНУМА  НА

                                                              ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

                                                              НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

              

        КОПИЕ:

        ПРОКУРОРСКА  КОЛЕГИЯ

        НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ      НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ    

                 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ

СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

 

На 17.01.2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет на Република България отложи гласуването на предложението да бъде увеличено с 10 %  основното трудово възнаграждение на магистратите и служителите от съдебната система. Решението беше широко отразено в средствата за масова информация, като предизвика сериозен обществен интерес. Едновременно с това, в магистратските среди започна широка дискусия и възникна полемика относно  справедливостта на избрания метод за изчисляване на увеличението на трудовото възнаграждение на съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители от органите на съдебната система.

Прочети още...